Integritetspolicy 2019-01-01

Denna integritetspolicy gäller för alla klienters kontakter med Michaela Dahlström, PT & Kostrådgivare. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att tillvarata klientens rättigheter och integritet.

Bakgrund
Michaela Dahlström behandlar klientens personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot klienten. Utgångspunkten är att bara behandla de personuppgifter som behövs för ändamålet med strävan att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifter som behandlas
Exempel på information som hämtas:
- Namn
- E-postadress
- Information rörande allmän hälso- & träningsstatus
- Kön
- Information om de sidor du besöker och allmänt beteende på webbplatsen

Hur informtation hämtas in
Informationen hämtas in när klienten tar kontakt via e-post, personlig kontakt och kontraktsskrivning. Genom att klienten självmant kontaktar Michaela och delger informationen samtycker klienten till att personuppgifterna behandlas. Klienten kan när som helst återkalla samtycket. Michaela kommer då sluta att behandla personuppgifterna eller hämta in nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra skyldigheter enligt avtal eller lagstiftning. Ett återkallande av samtycke kan innebära att Michaela inte längre kan fullgöra de skyldigheter hon har har i förhållande till klienten.

Ändamålet med informationen som inhämtas
- För att kunna ge tillgång till mina produkter och tjänster
- För att kunna skicka relevant information
- För att kunna ta kontakt och erbjuda mina produkter och tjänster
- För att kunna analysera hur du använder webbplatsen och kunna förbättra användarupplevelsen

Hur lagras informationen
Information som inhämtats lagras på enskild dator med lösenordsskydd. Information lagras även i bokföringssyfte som exempelvis fakturor och löpande dagbokföring.

Hur tas informationen bort?
Klienten kan när som helst kontakta Michaela Dahlström för att ta bort all information, så länge detta är förenligt med gällande lagstiftning.

Utlämning av information till tredje part?
Utgångspunkten är att inte lämna vidare klientens personuppgifter till tredje part om klienten inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lagstiftning.

Rättigheter
Som klient hos Michaela Dahlström har du rätt till insyn i behandling av personuppgifter. Klienten kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgift i enlighet med personuppgiftslagen. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan klienten när som helst ta tillbaka samtycket.

Ansvar
Michaela Dahlström är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Michaela är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.